Loading...
כנסים2017-10-26T07:18:38+00:00

כנס איגוד הכימיה, הפרמצבטיקה ואיכות הסביבה, התאחדות התעשיינים

מרכז הירידים, תל אביב

כנס איגוד הכימיה, הפרמצבטיקה ואיכות הסביבה, התאחדות התעשיינים

מרכז הירידים, תל אביב

הקונגרס הבין לאומי – ISA ישראל

מרכז הירידים, תל אביב

הקונגרס הבין לאומי – ISA ישראל

מרכז הירידים, תל אביב

הכנס לטיפול בשפכי תעשיה

מרכז הירידים, תל אביב

הכנס לטיפול בשפכי תעשיה

מרכז הירידים, תל אביב

שינוי גודל גופנים