Loading...
כנסים2018-08-06T07:42:43+00:00

כנס איגוד הכימיה, הפרמצבטיקה ואיכות הסביבה, התאחדות התעשיינים

גני התערוכה, תל אביב

בשיתוף:

בשיתוף:

כנס איגוד הכימיה, הפרמצבטיקה ואיכות הסביבה, התאחדות התעשיינים

גני התערוכה, תל אביב

הועידה הארצית למנהלי אחזקה במפעלים

גני התערוכה, תל אביב

בשיתוף:

הועידה הארצית למנהלי אחזקה במפעלים

גני התערוכה, תל אביב

הכנס השנתי ה-2 לטיפול בשפכי תעשיה

גני התערוכה, תל אביב

כנס מהנדסי כימיה במפעלי תעשייה

גני התערוכה, תל אביב

הועידה הארצית לניהול מפעלי תעשיה

גני התערוכה, תל אביב

הוועידה השנתית לניהול מעבדות במפעלי תעשייה

גני התערוכה, תל אביב

צרו קשר

מחלקת כנסים – טל' 03-5626090 שלוחה 5

conventions@stier-group.com

שינוי גודל גופנים