Loading...
כנסים 2017-09-19T10:03:22+00:00

קמעונאות בעידן החדש 2017
עושים חשבון נפש
הכנס השנתי ה-12

28 בנובמבר 2017, גני התערוכה, תל אביב

ארגון וניהול מקצועי:

ארגון והפקה:

בשיתוף:

קמעונאות בעידן החדש 2017 – עושים חשבון נפש הכנס השנתי ה-12

28 בנובמבר 2017, גני התערוכה, תל אביב

ארגון וניהול מקצועי:

ארגון והפקה:

בשיתוף:

בשיתוף:

בחסות:

הוועידה המרכזית ה-4 לענף המסעדנות בישראל 2017

29 בנובמבר 2017, גני התערוכה, תל אביב

הוועידה המרכזית ה-4 לענף המסעדנות בישראל 2017

29 בנובמבר 2017, גני התערוכה, תל אביב

בשיתוף:

בחסות:

אליפות ישראל
פטיסרי – בולנז'רי 2017

מנהל התחרות: ג'קי חזן – נשיא האופים והמגדנאים  

28-30 בנובמבר 2017, גני התערוכה, תל אביב 

במסגרת התחרויות: 

  • לראשונה!!! אליפות השוקולטייר של ישראל
  • אליפות ישראל השלישית באפיה

בשיתוף:

בחסות:

חסות מדיה:

אליפות ישראל פטיסרי – בולנז'רי 2017

מנהל התחרות: ג'קי חזן – נשיא האופים והמגדנאים  

28-30 בנובמבר 2017, גני התערוכה, תל אביב 

במסגרת התחרויות: 

  • לראשונה!!! אליפות השוקולטייר של ישראל
  • אליפות ישראל השלישית באפיה

בשיתוף:

בחסות:

חסות מדיה:

בשיתוף:

האסיפה הכללית של התאחדות בעלי האולמות וגני האירועים

29 בנובמבר 2017, גני התערוכה, תל אביב

בשיתוף:

האסיפה הכללית של התאחדות בעלי האולמות וגני האירועים

29 בנובמבר 2017, גני התערוכה, תל אביב

אדריכלות עם טעם של עוד  הכנס השנתי ה-7 לאדריכלים ומעצבי פנים

30 בנובמבר 2017, גני התערוכה, תל אביב

אדריכלות עם טעם של עוד

הכנס השנתי ה-7 לאדריכלים ומעצבי פנים

30 בנובמבר 2017, גני התערוכה, תל אביב

שינוי גודל גופנים