Loading...
מחירון 2017-07-05T09:23:26+00:00
דמי רישום 850.00 ₪
1 מ"ר – שטח רצפה לתצוגה (ללא בינוי מודולארי) עד 24 מ"ר 1,760.00 ₪
1 מ"ר – שטח רצפה לתצוגה (ללא בינוי מודולארי) 36-25 מ"ר 1,635.00 ₪
1 מ"ר – שטח רצפה לתצוגה (ללא בינוי מודולארי) 60-37 מ"ר 1,530.00 ₪
1 מ"ר – שטח רצפה לתצוגה (ללא בינוי מודולארי) 80-61 מ"ר 1,440.00 ₪
1 מ"ר – שטח רצפה לתצוגה (ללא בינוי מודולארי) מעל 80 מ"ר 1,190.00 ₪
1 מ"ר – חבילת בינוי מודולארי עם שטיח מחיר למ"ר 300.00 ₪
מחירון שטחי חוץ
1 מ"ר – שטח חוץ לתצוגה 10 עד 30 מ"ר 800.00 ₪
ייחידת תצוגה 30 מ"ר (יחידה מינימאלית 30 מ"ר בשטחי חוץ) מחיר ליחידה 17,500.00 ₪

• כל המחירים המופיעים כאן אינם כוללים מע"מ והוא יתווסף לפי שיעור המע"מ שיהיה קבוע בחוק.
• שטח רצפה בלבד אינו כולל בינוי מודולארי , חשמל או כל תוספת אחרת.

מחירון שטחי תצוגה, המחירים הם ל-1 מ"ר מעבר ליחידת התצוגה הבסיסית

  • דמי רישום: 850.00 ₪ למ"ר
  • שטח של עד 24 מ"ר: 1,760.00 ₪
  • שטח של 36-25 מ"ר: 1,635.00 ₪
  • שטח של 60-37 מ"ר: 1,530.00 ₪
  • שטח של 80-61 מ"ר: 1,440.00 ₪
  • שטח של מעל 80 מ"ר: 1,190.00 ₪
  • 1 מ"ר – חבילת בינוי מודולארי עם שטיח: 300 ₪ למ"ר

מחירון שטחי חוץ

  • שטח של 10 עד 30 מ"ר: 800.00 ₪ למ"ר
  • יחידת תצוגה 30 מ"ר (יחידה מינימאלית 30 מ"ר בשטחי חוץ): 17,500.00 ₪

• כל המחירים המופיעים כאן אינם כוללים מע"מ והוא יתווסף לפי שיעור המע"מ שיהיה קבוע בחוק.
• שטח רצפה בלבד אינו כולל בינוי מודולארי , חשמל או כל תוספת אחרת.

מפרט טכני

חבילת בינוי מודולארי כוללת: (המפרט הינו למינימום 6 מ"ר):

• קיר גב וקירות צד בצבע לבן.

• קורת שילוט עם שם החברה בעברית ובאנגלית (עד 10 אותיות למטר רץ).

• ספוט תאורה לכל 1 מטר רץ של חזית הביתן (בביתן פינתי רק בחזית אחת).

• 1 שקע חשמל חד פאזי 1 קו"ט לכל 8 מ"ר.

• 1 שולחן, 2 כסאות, 1 מדף לכל 8 מ"ר.

• שטיח לכל השטח המוזמן (צבע אחיד לכל הביתנים).A

שינוי גודל גופנים