Loading...
מחירון2017-11-13T12:02:33+00:00
דמי רישום*   850.00 ₪
1 מ"ר – שטח רצפה לתצוגה (ללא בינוי מודולארי) 18-6 מ"ר 1,375.00 ₪
1 מ"ר – שטח רצפה לתצוגה (ללא בינוי מודולארי) 42-19 מ"ר 1,165.00 ₪
1 מ"ר – שטח רצפה לתצוגה (ללא בינוי מודולארי) 79-43 מ"ר 990.00 ₪
1 מ"ר – שטח רצפה לתצוגה (ללא בינוי מודולארי) 80 מ"ר ומעלה 925.00 ₪
1 מ"ר – חבילת בינוי מודולארי עם שטיח מחיר למ"ר 300.00 ₪
  שטח תצוגה בחוץ (ראה מפת שטחי חוץ)  
1 מ"ר – שטח חוץ לתצוגה 10 עד 30 מ"ר 800.00 ₪
יחידת תצוגה 30 מ"ר (יחידה מינימאלית 30 מ"ר בשטחי חוץ) מחיר ליחידה 17,000.00 ₪

• הרשמה מוקדמת: לנרשמים לתערוכה עד ל- 01/07/2017 תינתן הנחה של 10% על מחיר שטח התצוגה
המופיע במחירון.
• כל מציג רשאי להזמין עד 160 מ"ר שטח פנים ועד 100 מ"ר שטח חוץ.
• כל המחירים המופיעים בעלון זה אינם כוללים מע"מ והוא יתווסף לפי שיעור המע"מ שיהיה קבוע בחוק.

מחירון שטחי תצוגה, המחירים הם ל-1 מ"ר מעבר ליחידת התצוגה הבסיסית

  • דמי רישום: 850.00 ₪ למ"ר
  • שטח של 18-6 מ"ר: 1,375.00 ₪ למ"ר
  • שטח של 42-19 מ"ר:1,165.00 ₪ למ"ר
  • שטח של 79-43 מ"ר: 990.00 ₪ למ"ר
  • שטח של 80 מ"ר ומעלה:925.00 ₪ למ"ר
  • 1 מ"ר – חבילת בינוי מודולארי עם שטיח: 300 ₪ למ"ר

מחירון שטחי חוץ

  • שטח של 10 עד 30 מ"ר: 800 ₪ למ"ר
  • יחידת תצוגה 30 מ"ר (יחידה מינימאלית 30 מ"ר בשטחי חוץ): 17,000.00 ₪

• הרשמה מוקדמת: לנרשמים לתערוכה עד ל- 01/07/2017 תינתן הנחה של 10% על מחיר שטח התצוגה
המופיע במחירון.
• כל מציג רשאי להזמין עד 160 מ"ר שטח פנים ועד 100 מ"ר שטח חוץ.
• כל המחירים המופיעים בעלון זה אינם כוללים מע"מ והוא יתווסף לפי שיעור המע"מ שיהיה קבוע בחוק.

מפרט טכני

חבילת בינוי מודולארי כוללת: (המפרט הינו למינימום 6 מ"ר):

• קיר גב וקירות צד בצבע לבן.

• קורת שילוט עם שם החברה בעברית ובאנגלית (עד 10 אותיות למטר רץ).

• ספוט תאורה לכל 1 מטר רץ של חזית הביתן (בביתן פינתי רק בחזית אחת).

• 1 שקע חשמל חד פאזי 1 קו"ט לכל 8 מ"ר.

• 1 שולחן, 2 כסאות, 1 מדף לכל 8 מ"ר.

• שטיח לכל השטח המוזמן (צבע אחיד לכל הביתנים).

שינוי גודל גופנים