Loading...
מחירון 2017-07-05T09:31:29+00:00
דמי רישום 700.00 ₪
1 מ"ר – שטח רצפה לתצוגה (ללא בינוי מודולארי) 36-6 מ"ר 1,400.00 ₪
1 מ"ר – שטח רצפה לתצוגה (ללא בינוי מודולארי) 48-37 מ"ר 1,285.00 ₪
1 מ"ר – שטח רצפה לתצוגה (ללא בינוי מודולארי) 60-49 מ"ר 1,200.00 ₪
1 מ"ר – שטח רצפה לתצוגה (ללא בינוי מודולארי) 61 מ"ר ומעלה 1,125.00 ₪
1 מ"ר – חבילת בינוי מודולארי עם שטיח 300.00 ₪

• כל המחירים המופיעים בעלון התערוכה אינם כוללים מע"מ והוא יתווסף לפי שיעור המע"מ שיהיה קבוע בחוק.
* שטח רצפה בלבד: ללא בינוי מודולארי וללא כל תוספת אחרת.

מחירון שטחי תצוגה, המחירים הם ל-1 מ"ר מעבר ליחידת התצוגה הבסיסית

  • דמי רישום: 700.00 ₪ למ"ר
  • שטח רצפה לתצוגה (ללא בינוי מודולארי) של 36-6 מ"ר: 1,310 ₪ למ"ר
  • שטח רצפה לתצוגה (ללא בינוי מודולארי)של 48-37 מ"ר: 1,110 ₪ למ"ר
  • שטח רצפה לתצוגה (ללא בינוי מודולארי)של 60-49 מ"ר: 945 ₪ למ"ר
  • שטח רצפה לתצוגה (ללא בינוי מודולארי)של 61 מ"ר ומעלה: 880 ₪ למ"ר
  • 1 מ"ר – חבילת בינוי מודולארי עם שטיח: 300 ₪ למ"ר.

• כל המחירים המופיעים בעלון התערוכה אינם כוללים מע"מ והוא יתווסף לפי שיעור המע"מ שיהיה קבוע בחוק.
* שטח רצפה בלבד: ללא בינוי מודולארי וללא כל תוספת אחרת.

מפרט טכני

חבילת בינוי מודולארי כוללת: (המפרט הינו למינימום 6 מ"ר):

• קיר גב וקירות צד בצבע לבן.

• קורת שילוט עם שם החברה בעברית ובאנגלית (עד 10 אותיות למטר רץ).

• ספוט תאורה לכל 1 מטר רץ של חזית הביתן (בביתן פינתי רק בחזית אחת).

• 1 שקע חשמל חד פאזי 1 קו"ט לכל 8 מ"ר.

• 1 שולחן, 2 כסאות, 1 מדף לכל 8 מ"ר.

• שטיח לכל השטח המוזמן (צבע אחיד לכל הביתנים).

שינוי גודל גופנים