Loading...
כנסים 2018-02-08T16:54:39+00:00

הכנס השנתי של האגודה הישראלית לתאורה

יו"ר: דר' אינה ניסנבאום, יו"ר האגודה הישראלית לתאורה

15 במאי 2018   |    גני התערוכה, תל אביב

בשיתוף:

בחסות:

הכנס השנתי של האגודה הישראלית לתאורה

יו"ר: דר' אינה ניסנבאום, יו"ר האגודה הישראלית לתאורה

15 במאי 2018   |    גני התערוכה, תל אביב

בשיתוף:

בחסות:

הוועידה המרכזית ה-3 למהנדסי חשמל, יועצים, מתכננים וחשמלאים

יו"ר: אריאל סגל, יו"ר אגודת החשמל, לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל 

16 במאי 2018   |    גני התערוכה, תל אביב

הוועידה המרכזית ה-3 למהנדסי חשמל, יועצים, מתכננים וחשמלאים

יו"ר: אריאל סגל, יו"ר אגודת החשמל, לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל 

16 במאי 2018   |    גני התערוכה, תל אביב

הועידה ה-2 לרגולציה בענף החשמל

יו"ר: גולן ברזובסקי, יו"ר ארגון קבלני החשמל, התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל

17 במאי 2018   |    גני התערוכה, תל אביב

בשיתוף:

בשיתוף:

הועידה ה-2 לרגולציה בענף החשמל

יו"ר: גולן ברזובסקי, יו"ר ארגון קבלני החשמל, התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל

17 במאי 2018   |    גני התערוכה, תל אביב

שינוי גודל גופנים