Loading...
מחירון2017-07-05T09:22:18+00:00

18-7 מ"ר ​

דמי רישום 800.00 ₪
יחידת תצוגה בסיסית 6 מ"ר (ללא בינוי מודולארי) 10,800.00 ₪
יחידת תצוגה בסיסית 6 מ"ר (כולל בינוי מודולארי) 12,600.00 ₪
1 מ"ר – שטח רצפה לתצוגה (ללא בינוי מודולארי) 18-7 מ"ר 1,640.00 ₪
1 מ"ר – שטח רצפה לתצוגה (ללא בינוי מודולארי) 50-19 מ"ר 1,460.00 ₪
1 מ"ר – שטח רצפה לתצוגה (ללא בינוי מודולארי) 80-51 מ"ר 1,300.00 ₪
1 מ"ר – שטח רצפה לתצוגה (ללא בינוי מודולארי) 100-81 מ"ר 1,240.00 ₪
1 מ"ר – שטח רצפה לתצוגה (ללא בינוי מודולארי) 100 מ"ר ומעלה 1,050.00 ₪
1 מ"ר – חבילת בינוי מודולארי עם שטיח 300.00 ₪
מחירון שטחי חוץ
1 מ"ר – שטח חוץ לתצוגה 10 עד 30 מ"ר 800.00 ₪
יחידת תצוגה 30 מ"ר מחיר ליחידה 17,500.00 ₪

• כל המחירים המופיעים בעלון זה אינם כוללים מע"מ והוא יתווסף לפי שיעור המע"מ שיהיה קבוע בחוק.
* שטח רצפה בלבד: שטח תצוגה בלבד, ללא כל תוספת כגון: בינוי מודולארי, חשמל, תקשורת וכיוצ"ב.

מחירון שטחי תצוגה, המחירים הם ל-1 מ"ר מעבר ליחידת התצוגה הבסיסית

 • דמי רישום: 800.00 ₪ למ"ר
 • יחידת תצוגה בסיסית 6 מ"ר (ללא בינוי מודולארי): 10,800.00 ₪
 • יחידת תצוגה בסיסית 6 מ"ר (כולל בינוי מודולארי): 12,600.00 ₪
 • שטח רצפה לתצוגה (ללא בינוי מודולארי) של 18-7 מ"ר: 1,640.00 ₪ למ"ר
 • שטח רצפה לתצוגה (ללא בינוי מודולארי) של 50-19 מ"ר: 1,460.00 ₪ למ"ר
 • שטח רצפה לתצוגה (ללא בינוי מודולארי) של 80-51 מ"ר: 1,300.00 ₪ למ"ר
 • שטח רצפה לתצוגה (ללא בינוי מודולארי) של 100-81 מ"ר: 1,240.00 ₪למ"ר
 • שטח רצפה לתצוגה (ללא בינוי מודולארי) של 100 מ"ר ומעלה: 1,050.00 ₪ למ"ר
 • 1 מ"ר – חבילת בינוי מודולארי עם שטיח: 300 ₪ למ"ר

מחירון שטחי חוץ

 • 1 מ"ר – שטח חוץ לתצוגה, 10 עד 30 מ"ר, 800.00 ₪
 • יחידת תצוגה 30 מ"ר, מחיר ליחידה, 17,500.00 ₪

• כל המחירים המופיעים בעלון זה אינם כוללים מע"מ והוא יתווסף לפי שיעור המע"מ שיהיה קבוע בחוק.
* שטח רצפה בלבד: שטח תצוגה בלבד, ללא כל תוספת כגון: בינוי מודולארי, חשמל, תקשורת וכיוצ

מפרט טכני

חבילת בינוי מודולארי כוללת: (המפרט הינו למינימום 6 מ"ר):

• קיר גב וקירות צד בצבע לבן.

• קורת שילוט עם שם החברה בעברית ובאנגלית (עד 10 אותיות למטר רץ).

• ספוט תאורה לכל 1 מטר רץ של חזית הביתן (בביתן פינתי רק בחזית אחת).

• 1 שקע חשמל חד פאזי 1 קו"ט לכל 8 מ"ר.

• 1 שולחן, 2 כסאות, 1 מדף לכל 8 מ"ר.

• שטיח לכל השטח המוזמן (צבע אחיד לכל הביתנים).

שינוי גודל גופנים