Loading...
כנסים2019-01-13T13:14:47+00:00

כנס האגודה הישראלית להנדסה כימית  

יו"ר הכנס:
פרופ' אבי שרודר, נשיא האגודה הישראלית להנדסה כימית

12 במרץ 2019, גני התערוכה, תל אביב

ניהול מקצועי:

כנס האגודה הישראלית להנדסה כימית  

יו"ר הכנס:
פרופ' אבי שרודר, נשיא האגודה הישראלית להנדסה כימית

12 במרץ 2019, גני התערוכה, תל אביב

ניהול מקצועי:

הכנס השנתי ה-2 לטיפול בשפכים תעשייתיים

יו"ר משותפים: 

מיכאל קופליק, מנכ"ל, אלמנט הנדסת סביבה

אסנת אביטל, ראש תחום איכות הסביבה, איגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה, התאחדות התעשיינים בישראל

12 במרץ 2019, גני התערוכה, תל אביב

ניהול מקצועי:

תכנית הכנס

הכנס השנתי ה-2 לטיפול בשפכים תעשייתיים

יו"ר משותפים: 

מיכאל קופליק, מנכ"ל, אלמנט הנדסת סביבה

אסנת אביטל, ראש תחום איכות הסביבה, איגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה, התאחדות התעשיינים בישראל

12 במרץ 2019, גני התערוכה, תל אביב

ניהול מקצועי:

תכנית הכנס

הכנס הארצי לבטיחות בתעשיית הכימיה והפרמצבטיקה

יו"ר הכנס:
אבי לוי, מנכ"ל, קבוצת בוב בטיחות

12 במרץ 2019, גני התערוכה, תל אביב

ניהול מקצועי:

הכנס הארצי לבטיחות בתעשיית הכימיה והפרמצבטיקה

יו"ר הכנס:
אבי לוי, מנכ"ל, קבוצת בוב בטיחות

12 במרץ 2019, גני התערוכה, תל אביב

ניהול מקצועי:

NewChem – חדשנות בתעשייה הכימית כנס ענף הכימיה של התאחדות התעשיינים

יו"ר הכנס:
ד"ר אלי אברמוב, יו"ר איגוד הכימיה פרמצבטיקה ואיכות הסביבה, התאחדות התעשיינים בישראל

13 במרץ 2019, גני התערוכה, תל אביב

ניהול מקצועי:

בשיתוף:

תכנית הכנס

NewChem – חדשנות בתעשייה הכימית כנס ענף הכימיה של התאחדות התעשיינים

יו"ר הכנס:
ד"ר אלי אברמוב, יו"ר איגוד הכימיה פרמצבטיקה ואיכות הסביבה, התאחדות התעשיינים בישראל

13 במרץ 2019, גני התערוכה, תל אביב

ניהול מקצועי:

בשיתוף:

תכנית הכנס

הועידה הארצית למנהלי אחזקה במפעלי תעשייה

יו"ר הכנס:

רחל מלנקי, מנכ"ל, אמירים בריאות וסביבה

13 במרץ 2019, גני התערוכה, תל אביב

ניהול מקצועי:

הועידה הארצית למנהלי אחזקה במפעלי תעשייה

יו"ר הכנס:
רחל מלנקי, מנכ"ל, אמירים בריאות וסביבה

13 במרץ 2019, גני התערוכה, תל אביב

ניהול מקצועי:

כנס ISA למכשור אנליטי, העמותה הבינלאומית לאוטומציה בישראל 

יו"ר הכנס:
אמיר אור, נשיא, העמותה הבינלאומית לאוטומציה בישראל

13 במרץ 2019, גני התערוכה, תל אביב

ניהול מקצועי:

כנס ISA למכשור אנליטי, העמותה הבינלאומית לאוטומציה בישראל 

יו"ר הכנס:
אמיר אור, נשיא, העמותה הבינלאומית לאוטומציה בישראל

13 במרץ 2019, גני התערוכה, תל אביב

ניהול מקצועי:

שינוי גודל גופנים