הכנס השנתי של התאחדות קבלני מיזוג אוויר וחימום בישראל:

יו"ר: אורן גור, יו"ר ועדת הדרכה, התאחדות קבלני מיזוג אוויר וחימום 

אקספו תל אביב (גני התערוכה)

ארגון וניהול מקצועי:

רגולציה בענף מיזוג האוויר
12 בנובמבר 2019

לתכנית הכנס

אוויר צח – תקנים, תקנות ויישומים
13 בנובמבר 2019 

לתכנית הכנס

הכנסים בחסות:

חסות פלטינום:

הכנס השנתי של התאחדות קבלני מיזוג אוויר וחימום בישראל:

יו"ר: אורן גור, יו"ר ועדת הדרכה, התאחדות קבלני מיזוג אוויר וחימום 

אקספו תל אביב (גני התערוכה)

ארגון וניהול מקצועי:

רגולציה בענף מיזוג האוויר
12 בנובמבר 2019

לתכנית הכנס

אוויר צח – תקנים, תקנות ויישומים
13 בנובמבר 2019 

לתכנית הכנס

הכנסים בחסות:

חסות פלטינום:

צרו קשר

מחלקת כנסים
טל: 03-5626090 שלוחה 5

conventions@stier-group.com