Loading...
כנסים2019-07-07T08:09:03+00:00

עם פתיחת ההרשמה לכנסים תשלח הודעה לכל הנרשמים אשר בקשו להתעדכן במידע.

אליפות ישראל ה- III באפייה

חדשנות באפייה:

Flat Bread (פיצה, פריינה, חצ'אפורי)

26 בנובמבר, 2019

לחמי מחמצת

28-27 בנובמבר, 2019

מנהל התחרות: ג'קי חזן – נשיא האופים והמגדנאים

אקספו תל אביב (גני התערוכה)

ארגון והפקה:

בשיתוף:

בחסות:

אליפות ישראל ה- III באפייה

חדשנות באפייה:

Flat Bread (פיצה, פריינה, חצ'אפורי)

26 בנובמבר, 2019

לחמי מחמצת

28-27 בנובמבר, 2019

מנהל התחרות: ג'קי חזן – נשיא האופים והמגדנאים

אקספו תל אביב (גני התערוכה)

ארגון והפקה:

בשיתוף:

בחסות:

כנס קמעונאות בעידן החדש 2019 – שוק המזון, הופכים איומים להזדמנויות

26 בנובמבר, 2019

אקספו תל אביב (גני התערוכה)

ארגון והפקה:

ארגון וניהול מקצועי:

כנס קמעונאות בעידן החדש 2019 – שוק המזון, הופכים איומים להזדמנויות

26 בנובמבר, 2019

אקספו תל אביב (גני התערוכה)

ארגון והפקה:

ארגון וניהול מקצועי:

כנס מזון בעידן החדש 2019 – חדשנות פוגשת טכנולוגיה, אריזה וחומרי גלם

26 בנובמבר, 2019

אקספו תל אביב (גני התערוכה)

ארגון והפקה:

ארגון וניהול מקצועי:

כנס מזון בעידן החדש 2019 – חדשנות פוגשת טכנולוגיה, אריזה וחומרי גלם

26 בנובמבר, 2019

אקספו תל אביב (גני התערוכה)

ארגון והפקה:

ארגון וניהול מקצועי:

כנס איגוד המסעדות והברים הישראלי השנתי 2019

27 בנובמבר, 2019

אקספו תל אביב (גני התערוכה)

ארגון והפקה:

ארגון וניהול מקצועי:

כנס איגוד המסעדות והברים הישראלי השנתי 2019

27 בנובמבר, 2019

אקספו תל אביב (גני התערוכה)

ארגון והפקה:

ארגון וניהול מקצועי:

כנס איגוד המסעדות והברים הישראלי השנתי 2019

27 בנובמבר, 2019

אקספו תל אביב (גני התערוכה)

ארגון והפקה:

ארגון וניהול מקצועי:

צרו קשר

מחלקת כנסים – טל' 03-5626090 שלוחה 5

conventions@stier-group.com

שינוי גודל גופנים