Loading...
מחירון2017-07-05T09:19:58+00:00
דמי רישום 850.00 ₪
יחידת תצוגה בסיסית 6 מ"ר (כולל חבילת בינוי מודולארי משודרג) 12,500.00 ₪
1 מ"ר – שטח רצפה בלבד (מינימום 6 מ"ר) 36-6 מ"ר 1,800.00 ₪
1 מ"ר – שטח רצפה בלבד 48-37 מ"ר 1,650.00 ₪
1 מ"ר – שטח רצפה בלבד 60-49 מ"ר 1,550.00 ₪
1 מ"ר – שטח רצפה בלבד 61 מ"ר ומעלה 1,450.00 ₪
1 מ"ר – חבילת בינוי מודולארי משודרג מחיר למ"ר 300.00 ₪

• כל המחירים אינם כוללים מע"מ והוא יתווסף לפי שיעור המע"מ שיהיה קבוע בחוק.
* שטח רצפה בלבד: ללא בינוי מודולארי וללא כל תוספת אחרת.

מחירון שטחי תצוגה, המחירים הם ל-1 מ"ר מעבר ליחידת התצוגה הבסיסית

  • דמי רישום: 850.00 ₪ למ"ר
  • יחידת תצוגה בסיסית 6 מ"ר (כולל חבילת בינוי מודולארי משודרג): 12,500.00 ₪
  • שטח רצפה בלבד של 36-6 מ"ר: 1,800.00 ₪ למ"ר
  • שטח רצפה בלבד של 48-37 מ"ר: 1,650.00 ₪ למ"ר
  • שטח רצפה בלבד של 60-49 מ"ר: 1,550.00 ₪ למ"ר
  • שטח רצפה בלבד של 61 מ"ר ומעלה : 1,450.00 ₪ למ"ר
  • חבילת בינוי מודולארי עם שטיח: 300 ₪ למ"ר

• כל המחירים אינם כוללים מע"מ והוא יתווסף לפי שיעור המע"מ שיהיה קבוע בחוק.
* שטח רצפה בלבד: ללא בינוי מודולארי וללא כל תוספת אחרת.

מפרט טכני

חבילת בינוי מודולארי כוללת: (המפרט הינו למינימום 6 מ"ר):

• קיר גב וקירות צד בצבע לבן.

• קורת שילוט עם שם החברה בעברית ובאנגלית (עד 10 אותיות למטר רץ).

• ספוט תאורה לכל 1 מטר רץ של חזית הביתן (בביתן פינתי רק בחזית אחת).

• 1 שקע חשמל חד פאזי 1 קו"ט לכל 8 מ"ר.

• 1 שולחן, 2 כסאות, 1 מדף לכל 8 מ"ר.

• שטיח לכל השטח המוזמן (צבע אחיד לכל הביתנים).

שינוי גודל גופנים