הרשמה לכנס

מחיר הרשמה מוקדמת  560 ש"ח  (עד 1.2.2021)
מחיר הרשמה מאוחרת  670 ש"ח  (עד 11.3.2021)

הרשמה לכנס

:כנסים המתקיימים במקביל

ManageMed – The 5th Annual Hospital Management Conference
March 15, 2021
David Intercontinental Hotel, Tel Aviv

ITTN – The 6th Biennial Conference Of Israel's Technology Transfer Organization
March 15, 2021
David Intercontinental Hotel, Tel Aviv

MDR&D – The 2nd Medical Device Research & Development Summit
March 15, 2021
David Intercontinental Hotel, Tel Aviv