Loading...
כנסים2019-08-18T07:59:49+00:00

עם פתיחת ההרשמה לכנסים תשלח הודעה לכל הנרשמים אשר בקשו להתעדכן במידע.

כנס קמעונאות בעידן החדש 2019 – שוק המזון, הופכים איומים להזדמנויות

26 בנובמבר 2019

אקספו תל אביב (גני התערוכה)

למידע והרשמה

ארגון והפקה:

ארגון וניהול מקצועי:

כנס קמעונאות בעידן החדש 2019 – שוק המזון, הופכים איומים להזדמנויות

26 בנובמבר 2019

אקספו תל אביב (גני התערוכה)

למידע והרשמה

ארגון והפקה:

ארגון וניהול מקצועי:

כנס התאחדות המלונות בישראל

27 בנובמבר 2019

אקספו תל אביב (גני התערוכה)

ארגון והפקה:

ארגון וניהול מקצועי:

כנס התאחדות המלונות בישראל

27 בנובמבר 2019

אקספו תל אביב (גני התערוכה)

ארגון והפקה:

ארגון וניהול מקצועי:

הכנס השנתי של איגוד המסעדות והברים הישראלי 

27 בנובמבר 2019

אקספו תל אביב (גני התערוכה)

ארגון והפקה:

ארגון וניהול מקצועי:

הכנס השנתי של איגוד המסעדות והברים הישראלי 

27 בנובמבר 2019

אקספו תל אביב (גני התערוכה)

ארגון והפקה:

ארגון וניהול מקצועי:

אליפות ישראל ה- III באפייה

חדשנות באפייה:

Flat Bread (פיצה, פריינה, חצ'אפורי)

26 בנובמבר 2019

לחמי מחמצת

28-27 בנובמבר 2019

מנהל התחרות: ג'קי חזן – נשיא האופים והמגדנאים

אקספו תל אביב (גני התערוכה)

ארגון והפקה:

בשיתוף:

בחסות:

אליפות ישראל ה- III באפייה

חדשנות באפייה:

Flat Bread (פיצה, פריינה, חצ'אפורי)

26 בנובמבר 2019

לחמי מחמצת

28-27 בנובמבר 2019

מנהל התחרות: ג'קי חזן – נשיא האופים והמגדנאים

אקספו תל אביב (גני התערוכה)

ארגון והפקה:

בשיתוף:

בחסות:

שינוי גודל גופנים