Loading...
כנסים2018-05-13T13:24:41+00:00

הכנס השנתי של האגודה הישראלית לתאורה

יו"ר: דר' אינה ניסנבאום, יו"ר האגודה הישראלית לתאורה

15 במאי 2018   |    גני התערוכה, תל אביב

בשיתוף:

בחסות:

תכנית הכנס

הכנס השנתי של האגודה הישראלית לתאורה

יו"ר: דר' אינה ניסנבאום, יו"ר האגודה הישראלית לתאורה

15 במאי 2018   |    גני התערוכה, תל אביב

בשיתוף:

בחסות:

תכנית הכנס
תוכנית הכנס

הוועידה המרכזית ה-3 למהנדסי חשמל, יועצים, מתכננים וחשמלאים

יו"ר: אריאל סגל, יו"ר אגודת החשמל, לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל 

16 במאי 2018   |    גני התערוכה, תל אביב

תכנית הכנס

הוועידה המרכזית ה-3 למהנדסי חשמל, יועצים, מתכננים וחשמלאים

יו"ר: אריאל סגל, יו"ר אגודת החשמל, לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל 

16 במאי 2018   |    גני התערוכה, תל אביב

הוועידה ה-2 לרגולציה בענף החשמל

יו"ר: גולן ברזובסקי, יו"ר ארגון חשמל ותאורה, התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל

בשיתוף:

בשיתוף:

הוועידה ה-2 לרגולציה בענף החשמל

יו"ר: גולן ברזובסקי, יו"ר ארגון חשמל ותאורה, התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל

שינוי גודל גופנים