כנסים ואירועים

עם פתיחת ההרשמה לכנסים תשלח הודעה לכל הנרשמים אשר בקשו להתעדכן במידע.

הכנס השנתי של האגודה הישראלית לתאורה

יום ג', 19 באוקטובר 2021

יו"ר: ד"ר אינה ניסנבאום, יו"ר האגודה הישראלית לתאורה

אקספו תל אביב

בשיתוף:

הכנס בחסות:

כנס החשמל 2021 בעידן התחבורה החשמלית

יום ד', 20 באוקטובר 2021

יו"ר: מהנדס אריאל סגל, יו"ר איגוד מהנדסי חשמל

אקספו תל אביב

בשיתוף:

תקשורת תעשייתית
הכנס של העמותה הבינלאומית לאוטומציה (ISA) ישראל

יום ד', 20 באוקטובר 2021

יו"ר: גיל ארצי, נשיא, ISA ישראל

אקספו תל אביב

התייעלות בצריכת משאבים = ללמוד מכישלונות של אחרים

יום ה', 21 באוקטובר 2021

יו"ר: עופר קרן, מנהל הפיתוח, קרן ידע אנרגיה בע"מ 

אקספו תל אביב