Loading...
כנסים2019-07-10T07:34:24+00:00

עם פתיחת ההרשמה לכנסים תשלח הודעה לכל הנרשמים אשר בקשו להתעדכן במידע.

הכנס השנתי של האגודה הישראלית לתאורה

19 במאי 2020

יו"ר: ד"ר אינה ניסנבאום, יו"ר האגודה הישראלית לתאורה

אקספו תל אביב (גני התערוכה)

בשיתוף:

הכנס השנתי של האגודה הישראלית לתאורה

19 במאי 2020

יו"ר: ד"ר אינה ניסנבאום, יו"ר האגודה הישראלית לתאורה

אקספו תל אביב (גני התערוכה)

בשיתוף:

כנס חשמל 2020 בעידן המכונית החשמלית

20 במאי 2020

יו"ר: מהנדס אריאל סגל, יו"ר איגוד מהנדסי חשמל

אקספו תל אביב (גני התערוכה)

בשיתוף:

כנס חשמל 2020 בעידן המכונית החשמלית

20 במאי 2020

יו"ר: מהנדס אריאל סגל, יו"ר איגוד מהנדסי חשמל

אקספו תל אביב (גני התערוכה)

בשיתוף:

שינוי גודל גופנים