מחירון

דמי רישום 850.00 ₪
1 מ"ר – שטח רצפה לתצוגה (ללא בינוי מודולארי) עד 24 מ"ר 1,930.00 ₪
1 מ"ר – שטח רצפה לתצוגה (ללא בינוי מודולארי) 36-25 מ"ר 1,800.00 ₪
1 מ"ר – שטח רצפה לתצוגה (ללא בינוי מודולארי) 60-37 מ"ר 1,680.00 ₪
1 מ"ר – שטח רצפה לתצוגה (ללא בינוי מודולארי) 80-61 מ"ר 1,585.00 ₪
1 מ"ר – שטח רצפה לתצוגה (ללא בינוי מודולארי) מעל 80 מ"ר 1,300.00 ₪
1 מ"ר – חבילת בינוי מודולארי עם שטיח מחיר למ"ר 300.00 ₪
מחירון שטחי חוץ
1 מ"ר – שטח חוץ לתצוגה 10 עד 30 מ"ר 800.00 ₪
יחידת תצוגה 30 מ"ר (יחידה מינימאלית 30 מ"ר בשטחי חוץ) מחיר ליחידה 17,500.00 ₪

מחירון שטחי תצוגה, המחירים הם ל-1 מ"ר מעבר ליחידת התצוגה הבסיסית

 • דמי רישום: 850.00 ₪ למ"ר
 • שטח של עד 24 מ"ר: 1,930.00 ₪
 • שטח של 36-25 מ"ר: 1,800.00 ₪
 • שטח של 60-37 מ"ר: 1,680.00 ₪
 • שטח של 80-61 מ"ר: 1,585.00 ₪
 • שטח של מעל 80 מ"ר: 1,300.00 ₪
 • 1 מ"ר – חבילת בינוי מודולארי עם שטיח: 300 ₪ למ"ר

מחירון שטחי חוץ

 • שטח של 10 עד 30 מ"ר: 800.00 ₪ למ"ר
 • יחידת תצוגה 30 מ"ר (יחידה מינימאלית 30 מ"ר בשטחי חוץ): 17,500.00 ₪
 • שטחים עם 2 חזיתות פתוחות: תוספת של 3% על מחירון התערוכה המפורט מעלה.
 • שטחים עם 3 או 4 חזיתות פתוחות: תוספת של 5% על מחירון התערוכה המפורט מעלה.
 • הרשמה מוקדמת: לנרשמים לתערוכה עד 1.2.2021 תינתן הנחה מיוחדת של 10% ממחיר המחירון*.
 • הרשמה מאוחרת: לנרשמים לתערוכה לאחר ה- 1.9.2021 תוספת 10% למחירים הנקובים מעלה*.
 • כל המחירים המופיעים בעלון זה אינם כוללים מע"מ והוא יתווסף לפי שיעור המע"מ שיהיה קבוע בחוק.
 • שטח רצפה בלבד אינו כולל בינוי מודולארי ואינו כולל תוספות אחרות כגון: חשמל, ריהוט, תקשורת, הזנת מים ו/או שירותים אחרים. שירותים נלווים יש להזמין בנפרד, חוברת הזמנת השירותים מופיעה באתר התערוכה.

* שינויי המחיר מתייחסים למחירון השכרת שטח רצפה בלבד ולא כוללים את מחירי הבינוי המודולארי.

מפרט טכני

חבילת בינוי מודולארי כוללת: (המפרט הינו למינימום 6 מ"ר):

• קיר גב וקירות צד בצבע לבן.

• קורת שילוט עם שם החברה בעברית ובאנגלית (עד 10 אותיות למטר רץ).

• ספוט תאורה לכל 1 מטר רץ של חזית הביתן (בביתן פינתי רק בחזית אחת).

• 1 שקע חשמל חד פאזי 1 קו"ט לכל 8 מ"ר.

• 1 שולחן, 2 כסאות, 1 מדף לכל 8 מ"ר.

• שטיח לכל השטח המוזמן (צבע אחיד לכל הביתנים).